top of page
45447027291_478ecaf863_b_edited.jpg

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA VALL DE CABOET

Història

MANUSCRIT DELS GREUGES DE GUITARD ISARN, SENYOR DE CABOET

Greuges Facsímil_edited.jpg

Foto: Víctor Merencio

Els Greuges de Guitard Isarn són un dels textos més antic en llengua catalana datat de l’any 1105 i redactat pel sotsdiaca Ramon. És un document de caràcter jurídic que reclama la reparació de les ofenses i dels danys que han infligit els vassalls al senyor feudal, Guitard Isarn, membre de la família dels Caboet. El manuscrit fou trobat  a l'arxiu de l'antiga col·legiata d'Organyà l'any 1905 per Joaquim Miret i Sans.  

Des del punt de vista lingüístic reflecteix les principals característiques del català dels inicis, una llengua que presenta una expressió propera a l’oralitat, amb nombroses repeticions i amb una sintaxi molt arcaica, el que s’ha denominat sintaxi paratàctica, és a dir, la construcció d’un discurs pràcticament sense conjuncions que connectin les diferents frases, la qual cosa fa que la llengua presenti una expressió força aspra.

A l’interior de l’església de Sant Serni es pot contemplar un facsímil del manuscrit,  l’original es conserva a la Biblioteca de Catalunya. També s’hi pot veure un parell de plafons explicatius que informen sobre diversos aspectes del document. Mentre un dels plafons permet conèixer la importància històrica i lingüística del pergamí,  l’altre  desglossa el contingut dels Greuges en català antic i català actual.

Sant Serni de Cabó és la primera parada de la Ruta de les Homilies d’Organyà.


Enllaç: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/camins/ruta-homilies-organya/

ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT SERNI

Sant Serni. Martí Casas Payàs.jpg

Foto: Martí Casas Payàs

L’església romànica de Sant Serni de Cabó, del segle XI, és un edifici d’una sola nau amb capçalera trevolada en el seu origen. Des de fa segles només es conserven dos dels seus absis. La singularitat d’aquest edifici recau en la seva orientació a l’oest, enlloc de l’est, tal com marcaven els cànons constructius del moment.


Una de les hipòtesis per explicar aquest fenomen és que alhora de ser edificada se seguiren els paràmetres d’alguns dels edificis religiosos més emblemàtics de la seva època. L’exemple més significatiu el tenim en l’església del monestir de Sant Serni de Tavèrnoles, Anserall, (Alt Urgell), també amb orientació a l’oest.

LLINATGE DELS SENYORS DE CABOET

Els Caboet foren un llinatge feudal originari de la vall de Cabó, d’on els prové el nom, datat de mitjan segle X al principi del  XIII. Des de la segona  meitat del segle XII  entre les seves possessions s’hi trobaven les Valls d’Andorra.


El domini útil que la família feudal dels Caboet exercia sobre les valls andorranes i la seva política matrimonial són alguns dels fets que expliquen perquè actualment el president de la República Francesa és també un dels dos caps d’estat del Principat d’Andorra. Un càrrec que anteriorment havia tingut el Comte de Foix i que va passar a mans de la República amb la Revolució de 1789.

Captura de pantalla 2021-11-11 a las 10.16.54 a. m..png

Arbre genealògic dels senyors de Caboet creat per Lluís Bossa

bottom of page